Tato stránka, jak je jiľ z názvu patrné, je zaměřena na všechny, jež mají zájem dozvědět se více o otočných konzolových a sloupových jeřábech. Jelikož tyto základní informace nejsou tak dostupné, jak by se zprvu mohlo zdát, rozhodl jsem se o ně s Vámi podělit. V dalších sekcích můžete nalézt i spoustu zajímavých odkazů, které Vám pomohou celou problematiku otočných sloupových a konzolových jeřábů přiblížit. Dodatečné informace zle dále čerpat ze stránek wikipedie na téma jeřáby.

Otočné a konzolové jeřáby

Otočné a konzolové jeřáby představují jednoduché a flexibilní řeąení pro jakékoliv pracoviątě. Ruční činnost při přepravě či skládání i menąích nákladů je vždy náročná jak z hlediska času tak zátěže pracovníků. Svým dílem tak mohou tyto jeřáby výrazně přispět ke zkrácení času potřebného k manipulaci s břemenem (břemeno má hmotnost několik ton, taková nopová folie jím samozřejmě není)i v menąích provozech. Své uplatnění vąak mají v celé řadě odvětví průmyslu.

Tyto druhy jeřábů zajišťují přesnou a jednoduchou manipulaci s břemenem. Jemný zdvih a spouštění eliminuje riziko poškození nákladu a zároveň pomáhá snížit i riziko nehody či zranění pracovníků při manipulaci. Díky značné variabilitě velikostí a tvarů jeřábů je možné optimálně řešit nejrůznější možné požadavky na nosnost, rozsah otáčení a vybavení, to vše při zachování prostorové úspornosti.

Otočné sloupové jeřáby

Otočné sloupové jeřáby lze upevnit téměř na jakémkoliv místě, dokonce i tam kde je použití jiných manipulačních prostředků nemožné. Potřebná plocha pro upevnění jeřábů je totiž minimální. Nejčastější upevnění je na podlahu nebo na samostatný betonový základ. I když je výška prostoru malá, mohou ji otočné sloupové a konzolové jeřáby využít téměř beze zbytku a docílit tak maximální možné výšky zdvihu.

Otočné konzolové jeřáby

Otočné konzolové jeřáby nevyžadují pro upevnění a provoz žádnou podlahovou plochu. Jejich montáž je velmi jednoduchá. Jsou určeny předevąím k uchycení na ocelových nebo železobetonových sloupech haly, na existujících podpěrách a v některých případech také přímo na stroje a zařízení.

Všechny jeřáby jsou samozřejmě certifikovány normou ISO 9001